A levéltári anyag feldolgozása

A levéltári anyag feldolgozása

A LEVÉLTÁRI ANYAG FELDOLGOZÁSA

A levéltárak, így a Történeti Levéltár számára is kiemelt feladat a kezelésében lévő iratanyag őrzése és feldolgozása (az iratok rendezése, nyilvántartása, az iratokban szereplő információ minél többféle formában és módon történő megismertetése). A Levéltárba kerülő iratokat nyilvántartásba vesszük, majd a rendezésekkel párhuzamosan különböző szintű segédleteket (nyilvántartásokat, adatbázisokat) készítünk, illetve a feldolgozások előrehaladtával az elkészült segédleteket rendszeresen aktualizáljuk. Honlapunkon is elérhető a levéltárak legfontosabb nyilvántartása, a fond- és állagjegyzék. Ehhez kapcsolódnak a raktári nyilvántartások, amelyek a kutatóteremben és – az adatvédelmi szabályokat figyelembe véve – részben a honlapunkon is elérhetőek.
(https://www.abtl.hu/iratok/segedletek/fond_allagjegyzek)

Az irategyüttes sajátosságaiból, valamint a speciális feladatokból adódóan a hagyományos levéltári segédleteken túl az iratanyag megismerhetőségének más formáit is kialakítottuk. A Levéltár évek óta egy központi adatbázisban (ABTLInfo) dolgozza fel az iratanyagát. E munka során az ügyiratok mellett a Levéltár munkatársai rögzítik az iratokban szereplő személyek legfontosabb adatait is. 2022. december 31-én összesen 239.901 dosszié/ügyirat/tétel, valamint 1.010.301 személy adatai szerepeltek az adatbázisban. Az ÁBTLInfo adatállománya az engedéllyel rendelkező kutatók számára – jogosultságuknak megfelelő tartalommal – a kutatóteremben és az intézmény honlapján is elérhető.
(https://www.abtl.hu/spyOne/login)

Mindemellett a Levéltár folyamatosan bővíti azon nyilvános adatbázisainak számát, amelyek a korszak állambiztonsági iratait, eseményeit mutatják be. Külön érdemes kiemelni az egykori politikai rendőrség működésével, szervezeti felépítésével kapcsolatos normák (parancsok, utasítások, ügyrendek stb.) közzétételére létrehozott Állambiztonsági Parancsok adatbázist (www.abparancsok.hu), az internálásra vonatkozó Munkatáborok honlapot (www.munkataborok.hu), a rendszerváltás fontosabb tömegmegmozdulásait felelevenítő Tüntetések, demonstrációk 1988-1989 című adatbázist (www.tuntetes-archivum.hu) , vagy az 1986-ban történt nukleáris katasztrófát bemutató forrásközlő Csernobil Archívum adatbázist (www.csernobil-archivum.hu). Kutatói szempontból és az érdeklődők körében is igen népszerű az intézmény Fotóadatbázisa (https://www.abtl.hu/spyOne/login?R), az állambiztonsági vezetők életrajzi adatait és pályaképüket bemutató Archontológia adatbázis, valamint a politikai megtorlás valamilyen formája következtében meghalt személyekre vonatkozó Jeltelenül elföldelve honlapunk (www.jeltelenul.hu).

Az iratanyag feldolgozásának, bemutatásának fontos eszközei továbbá a Levéltár folyóiratában, a Betekintőben megjelenő történelmi szakcikkek (www.betekinto.hu), a Levéltár kiadványai (https://www.abtl.hu/szolgaltatasok/nyilt-ter/kiadvanyok), valamint a Levéltár állandó és időszaki kiállításai (https://www.abtl.hu/szolgaltatasok/nyilt-ter/allando-kiallitas, https://www.abtl.hu/szolgaltatasok/nyilt-ter/virtualis_kiallitas), illetve az intézmény állandó, havi rendezvényei: a Szabadegyetem (https://www.abtl.hu/szabadegyetem), és a Filmklub (https://www.abtl.hu/bevetites).

ÁLLOMÁNYVÉDELEM

A Levéltár számára alapvető feladat az iratanyag szakszerű őrzése, amely nemcsak az iratok nyilvántartását jelenti, hanem azok állagmegőrzését, restaurálását, konzerválását is.

A gyakorta sérült, töredezett, veszélyeztetett iratanyagot komplex állományvédelmi program keretében kezeljük. A Történeti Levéltár a hazai közgyűjtemények közül elsőként, már 2009-től működteti a tömeges iratsavtalanítás elvégzésére alkalmas műhelyét és komplex állományvédelmi programját, mely az utóbbi évek során már nem csak saját iratanyagának megmentését, hanem más hazai közgyűjtemények állományvédelmét is segíti. A savtalanítás előtt az iratanyagot digitalizáljuk, portalanítjuk, a fémeket és a ragasztókat eltávolítjuk, a szakadásokat rögzítjük, az írótintákat fixáljuk. A nedves kezelések során megtörténik az iratok savtalanítása-pufferolása, préselése, vasalása, javítása, hiányzó papír pótlása, szakadások ragasztása, savmentes mappákba való helyezése. https://www.abtl.hu/iratok/komplex_allved_prg

DIGITALIZÁLÁS

Az iratanyag digitális másolatának készítése egyszerre szolgál az iratanyag biztonsági másolataként, illetve korszerű szolgálatásként segíti a Magyarországon elsőként bevezetett online kutatást (https://www.abtl.hu/ekutatas_tajekoztato). 2022. december 31-én már 6 591 542 oldalnyi digitális iratmásolat állt a munkatársak, a kutatók és az állampolgárok rendelkezésére.