Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszerről

Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszerről

Tájékoztató kamerás megfigyelő rendszerről

Tisztelt Látogatónk, Ügyfelünk! Ezúton tájékoztatjuk, hogy a levéltár előtti parkoló részben, a levéltár kapualjában, udvarán, az ügyféltérben az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára kamerás megfigyelést végez, ezáltal az Ön képmása tekintetében a Levéltár adatkezelőnek minősül.

A kamerás megfigyelés célja a vagyonvédelem, illetve ezzel kapcsolatos jogsértések észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a jogsértő cselekmények megelőzése vagy bizonyítása.

Az adatkezelésünk joglapja a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv) 31.§(1) bekezdésben megfogalmazottak.

A kezelt adatok köre: a Levéltár előtti utcaszakaszon, a Levéltár kapualjában, udvarában ügyféltérben tartózkodó személyek képmása, tanúsított magatartásuk.

A felvételek megőrzésének ideje: A rögzített képfelvétel (amennyiben hatósági, bírósági eljárásban nem kerül felhasználásra, vagy az érintett nem kéri annak megőrzését) az Szvtv. 31.§(2) bekezdésének megfelelően a rögzítést követő 3 munkanap elteltével megsemmisítésre kerül.

A felvételek megtekintésére jogosult a Levéltár alkalmazásában lévő, portaszolgálatot ellátó munkatársa, valamint a Levéltárral szerződéses jogviszonyban álló biztonsági és vagyonvédelmi cég alkalmazottja, valamint hatósági, bírósági megkeresés esetében a megkereső nevében eljáró személy.

Az Ön jogai a kamerás megfigyeléssel kapcsolatban:

  • Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára elérhetőségein írásos tájékoztatást kérhet az Ön képmását tartalmazó felvételről (postai cím: 1369 Budapest, Pf. 367, elektronikus cím: info@abtl.hu)
  • Kérheti a felvétel zárolását akár a rögzítést követő 3 munkanapon túl is, amennyiben valószínűsíti, hogy ez jogainak gyakorlása érdekében szükséges.

Budapest, 2018. május 25.