Pályázatok, beszámolók

 • Álláspályázat - Informatikus munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Informatikai Osztály

  Informatikus munkatárs
  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony, 6 hónapos próbaidő alkalmazásával
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  Informatikai és számítógépes feladatkör.

  Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

  - Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás kliens oldalon,
  - Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése,
  - Információs rendszer működőképességének biztosítása,
  - Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal,
  - Informatikai eszközök raktározása, leltározása, selejtezése,
  - Levéltári anyagok digitalizálása.
  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény [Küt.], valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
  Az álláshely betöltéséhez tartozó vezető-tanácsos illetmény keretét a [Küt.] 2. melléklete határozza meg.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság,
  - Cselekvőképesség,
  - Büntetlen előélet,
  - Középiskola/gimnázium érettségi,
  - Felhasználói szintű irodai alkalmazások ismerete,
  - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Szakirányú végzettség,
  - Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete,
  - Windows vagy Linux kliens rendszerek ismerete,
  - CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete,
  - Szakmai tapasztalat,
  - Digitalizálási tapasztalatok.

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz, önálló munkavégzés,
  - Együttműködési készség, csapatszellem,
  - Kiváló írásbeli és szóbeli kommunikációs készség,
  - Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség,
  - Megbízhatóság, terhelhetőség, önképzés,

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Minden olyan (ok)irat, amelyet a pályázó a pályázat elbírálása szempontjából fontosnak tart,
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. november 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. október 27.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  www.profession.hu
  https://kozigallas.gov.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - levéltáros I.

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Levéltári Főosztály Iratfeldolgozó és Állományvédelmi Osztályra

  levéltáros I.

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Gondoskodik a levéltár illetékességi körébe és gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagok átvételéről, biztonságos, szakszerű őrzéséről, kialakított rendjének fenntartásáról, illetve erre nézve javaslatot tesz.
  2. A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti a levéltári anyaggal kapcsolatos nyilvántartásokat.
  3. A rendezési, selejtezési munkákhoz tervet készít. Éves szakmai munkatervének megfelelően rendezési, selejtezési, segédletkészítési és állományrevíziós munkákat végez.
  4. Az iratok maradandó értékűnek nyilvánításával kapcsolatban szaktanácsot adhat.
  5. Elősegíti az iratanyag tudományos és művelődési célú feldolgozását. Részt vesz a szakmai munkával kapcsolatos felmérésekben, elemzésekben, adatgyűjtésekben.
  6. A Levéltár, illetve a főosztály munkaterve szerint végzi a személyére meghatározott tudományos, kutató, forrásfeltáró és publikáló tevékenységet, részt vesz módszertani kiadványok, publikálásra kerülő segédletek elkészítésében.
  7. A levéltári anyag védelmében, annak állapotának figyelembevételével javaslatot tesz restaurálásra, fertőtlenítésre, illetve egyéb állományvédelmi célú beavatkozásra.
  8. A biztonsági vezetői feladatokat ellátó titkárságvezetővel együttműködve felülvizsgálatra előkészíti a minősített iratokat.
  9. Közreműködik az iratanyag tematikus feltárásában, a Levéltár tudományos feltáró munkájában.
  10. A levéltári munka során feltárt iratanyagból az ismeretlen adatokat beviszi a számítógépes adatbázisba, a hiányos adatokat pontosítja.
  11. Évente munkatervjavaslatot, illetve az év végén beszámolót készít az osztályvezető számára.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      - Magyar állampolgárság,
      - Cselekvőképesség,
      - Büntetlen előélet,
      - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
      - Egyetemi végzettség: történész, középiskolai történelemtanár, vagy levéltáros

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      - Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
      - Informatikai ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

      - Pontos, precíz munkavégzés
      - Terhelhetőség
      - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
      - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
      - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
      - Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
      - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
      - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely legkorábban 2022. július 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 22.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Informatikus munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Informatikai Osztály

  Informatikus munkatárs

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  3. számú melléklet: 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

  Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

      • Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás szerver és kliens oldalon.
      • Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése.
      • Információs rendszer működőképességének biztosítása.
      • Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal.
      • Levéltári anyagok digitalizálása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásárólszóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      • Magyar állampolgárság,
      • Cselekvőképesség,
      • Büntetlen előélet,
      • Szakirányú végzettség,
      • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete.
      • Windows Server és kliens operációs rendszerek ismerete.
      • Linux, Microsoft SQL adatbázis szerver, SQL lekérdezések ismeret.
      • Networker rendszer ismeret.
      • CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete.
      • Photoshop alapszintű ismerete.
      • Szakmai tapasztalat.
      • Digitalizálási tapasztalatok.

  Elvárt kompetenciák:

      • jó problémamegoldó képesség,
      • terhelhetőség,
      • jó kommunikációs készség,
      • rendszerszintű gondolkodás,

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
      • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
      • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
      • nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
      • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
      • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. június 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 25.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  https://kozigallas.gov.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Értékelő munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
  pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Levéltári Főosztály Állampolgári Adatszolgáltató Osztályra

  értékelő

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Az iratanyagok előkészítése révén biztosítja az állampolgárok számára az információs önrendelkezési jog gyakorlását.
  2. A Történeti Levéltár kezelésébe került nyilvántartásokban, és a már számítógépen feldolgozott iratok adatbázisában található, az érintettekre vonatkozó adatok alapján, elvégzi az iratok kikeresését.
  3. Az előírásoknak megfelelően kiemelt iratanyagból kiválogatja az adott ügyhöz kapcsolódó iratokat, azokról másolatot készít(tet).
  4. A munkájára vonatkozó jogszabályok és az osztályon készült módszertani útmutatók figyelembevételével betekintésre előkészíti az irat másolatokat.
  5. Megismeri és betartja a feladatai ellátásához szükséges jogszabályokat, rendelkezéseket, levéltári szabályzatokat, utasításokat és előírásokat.
  6. Elvégzi az értékelő munkával kapcsolatban előírt adminisztrációt.
  7. A Főosztály munkatervéhez kapcsolódóan részt vesz az intézmény iratanyagának levéltári szempontú feltárásában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
  • Az alábbi végzettségek bármelyike: történész, középiskolai történelemtanár, levéltáros, művelődésszervező szakos bölcsészettudományi végzettség, államigazgatási, vagy rendészettudományi végzettség.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
  • Számítógépes ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

  • Pontos, precíz munkavégzés
  • Terhelhetőség
  • Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  • Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. május 16. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 6.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 13.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Informatikus munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Informatikai Osztály

  Informatikus munkatárs

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan ideig tartó közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  3. számú melléklet: 54. Informatikai és számítógépes feladatkör

  Az álláshelyhez tartozó fő tevékenységi körök:

      • Informatikai rendszerek üzemeltetése, konfigurálása (számítógépek, I/O eszközök installálása, üzembe helyezése), karbantartása, szükség esetén hibaelhárítás szerver és kliens oldalon.
      • Felhasználói fiókok és jogosultságok kezelése.
      • Információs rendszer működőképességének biztosítása.
      • Hibajavítás, napi problémamegoldás, kapcsolattartás a felhasználókkal, szolgáltatókkal.
      • Levéltári anyagok digitalizálása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásárólszóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      • Magyar állampolgárság,
      • Cselekvőképesség,
      • Büntetlen előélet,
      • Szakirányú végzettség,
      • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Hálózati ismeretek, hálózati eszközök (switch, router, ap.) ismerete.
      • Windows Server és kliens operációs rendszerek ismerete.
      • Linux, Microsoft SQL adatbázis szerver, SQL lekérdezések ismeret.
      • Networker rendszer ismeret.
      • CMS tartalommenedzsment-rendszerek ismerete.
      • Photoshop alapszintű ismerete.
      • Szakmai tapasztalat.
      • Digitalizálási tapasztalatok.

  Elvárt kompetenciák:

      • jó problémamegoldó képesség,
      • terhelhetőség,
      • jó kommunikációs készség,
      • rendszerszintű gondolkodás,

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
      • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
      • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
      • nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
      • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
      • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2022. május 1. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. április 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István Humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. április 25.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  https://kozigallas.gov.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Üzemeltetési előadó

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Üzemeltetési és Biztonsági  Osztályra

  üzemeltetési előadó

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) Felméri a Levéltár működéséhez szükséges az osztály feladatkörébe tartozó anyagi- technikai eszközökre vonatkozó éves és évközi igényeket. Folyamatosan figyelemmel kíséri a felhasználásokat, és előkészíti az igényelt/szükséges anyagok és eszközök beszerzését, valamint kiadja az igényelt és a munkához szükséges eszközöket.
  2) Folyamatosan felügyeli az épületgépészeti és egyéb berendezéseket (klímákat, kazánokat, lifteket, hőcserélő és kiegyenlítő tartályokat stb.)
  3) Ellenőrzi a klímák működését, gondoskodik javíttatásukról, szervezi és ellenőrzi az évközi karbantartási munkákat.
  4) Üzemzavar észlelése esetén jelentést tesz az osztály vezetőjének, azonnal felveszi a kapcsolatot a berendezéseket szervizelőkkel és intézkedik a meghibásodás legrövidebb időn belüli megszüntetésére, a károk megelőzésére.
  5) Köteles részt venni a munkaidőn túl bekövetkezett üzemzavarok elhárításában.
  6) Részt vesz a savtalanító berendezés üzemeltetésében, karbantartásában.
  7) Részt vesz az épületen belüli anyag-, eszköz- és bútormozgatásban.
  8) Közreműködik a Levéltár leltározási, rovancsolási és anyagselejtezési
  tevékenységében.
  9) Folyamatosan kiüríti és karbantartja a kihelyezett iratmegsemmisítő gépeket és kezeli a központi iratzúzót.
  10) Gondoskodik az udvar és az épület utcai homlokzati hosszának rendben tartásáról (locsolás, seprés, téli időszakban sózás, hóeltakarítás), a hulladéktárolók rendszeres üríttetéséről.
  11) Koordinálja és felügyeli a levéltár szerződéses partnereinek javítási és karbantartási feladatainak végzését, a beszerzéseket és vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartásokat, az alábbi területekre vonatkozóan:
  - klímák,
  - iratmegsemmisítők,
  - fénymásoló berendezések javítása, karbantartása
  - tonerek, festékkazetták beszerzése
  - bútorok és berendezési tárgyak beszerzése, javítása.
  12) Elvégzi az épületen belüli kisebb javításokat.
  13) Az iratraktárak hő- és páratartalmát monitorozó rendszer riasztása esetén azonnal intézkedik a hiba elhárítására.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Középiskola/gimnázium, érettségi
  - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása
  - B típusú jogosítvány

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Általános épületgépészeti ismeretek
  - OKJ kazánfűtő végzettség

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 14.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Tudományos kutató

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Tudományos Főosztály Kutatási Osztályra

  tudományos kutató

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) A történettudomány tárgykörében kutató, elemző munkát végez éves munkaterve alapján.
  2) Szervezi és koordinálja a főosztály munkatársai által végzett topográfiai feladatokat, szoros kapcsolatot tartva a témakör külsős szakértőjével.
  3) A főosztályvezetővel együttműködve tervezi és felügyeli a szolgálatokkal kialakított tudományos együttműködési programokat.
  4) Részt vesz a hazai- és nemzetközi társintézményekkel, illetve szakmai szervezetekkel megvalósuló tudományos kutatásokban és kapcsolatokban.
  5) Közreműködik a főosztály oktatási- és közművelődési rendezvényeinek lebonyolításában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Egyetemi végzettség, bölcsészettudományi, történelem szakirány
  - Középfokú nyelvvizsga

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Levéltári és/vagy közművelődési területen szerzett tapasztalat,
  - Az 1945 utáni magyar és egyetemes történelemben való jártasság,
  - A politikai rendőrség története témakörében szerzett kutatói tapasztalat
  - Valamely közép- és/vagy kelet-európai nyelv ismerete

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Publikációs jegyzék

  Az álláshely betölthetőségének időpontja: 2022. február 15.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 04.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2022. február 15.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Tudományos titkár

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak
  jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  Tudományos Főosztályra

  tudományos titkár

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) Közreműködik a főosztály feladatainak megvalósításában, vezeti az ezzel kapcsolatos információk, adatok, - naprakész – nyilvántartását.
  2) Végzi a hazai és nemzetközi pályázatfigyelést, valamint a pályázati tevékenység adminisztrációját.
  3) Részt vesz a Levéltár nemzetközi kapcsolatainak koordinálásában.
  4) A Tájékoztatási és Közönségkapcsolati Osztállyal együttműködve koordinálja a Levéltár oktatási programjait és a látogatócsoportok fogadását.
  5) Segédkezik a Levéltár és a főosztály angol nyelvű kiadványainak elkészítésében.
  6) Részt vesz a könyvtár szakszerű működtetésében.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Főiskola, felsőoktatásban szerzett szakképzettség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Tudományszervezési tapasztalat (konferenciaszervezés, szerkesztői munka, könyvkiadási ismeretek)
  - Levéltári területen szerzett tapasztalat
  - Felsőfokú angol nyelvvizsga és fordítói tudás
  - 1945 utáni magyar és egyetemes történelemben való jártasság
  - Valamely kelet/és vagy közép-európai nyelv megbízható ismerete
  - Számítógépes ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Publikációs jegyzék

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:
  Az álláshely legkorábban 2021. december 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 22.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 26.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Értékelő

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
  pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Levéltári Főosztály Állampolgári Adatszolgáltató Osztályra

  értékelő

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) A nevére szignált ügyekben állampolgári kérelemre lehetővé teszi, hogy a kérelmező élhessen információs önrendelkezési jogával.

  2) A Történeti Levéltár kezelésébe került nyilvántartásokban, és a már számítógépen feldolgozott iratok adatbázisában található, az érintettekre vonatkozó adatok alapján, elvégzi az iratok kikeresését, szükség esetén vezetői instrukció segítségével.

  3) Az előírásoknak megfelelően kiemelt iratanyagból kiválogatja az adott ügyhöz kapcsolódó iratokat, azokról másolatot készít(tet).

  4) A munkájára vonatkozó jogszabályok és az osztályon készült módszertani útmutatók figyelembevételével betekintésre előkészíti az irat másolatokat.

  5) Megismeri és betartja a feladatai ellátásához szükséges jogszabályokat, rendelkezéseket, levéltári szabályzatokat, utasításokat és előírásokat.

  6) Köteles a tevékenysége során tapasztalt jelentősebb problémákról a felettes vezetőjét tájékoztatni.

  7) Elvégzi az értékelő munkával kapcsolatban előírt adminisztrációt.

  8) A Főosztály munkatervéhez kapcsolódóan részt vesz az intézmény iratanyagának levéltári szempontú feltárásában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - C típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
  - Az alábbi végzettségek bármelyike: történész, középiskolai történelemtanár, levéltáros, művelődésszervező szakos bölcsészettudományi végzettség, államigazgatási, vagy rendészettudományi végzettség.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
  - Számítógépes ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság


  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2021. július 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 23.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2021. június 30.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Személyi asszisztens I.

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
  pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján
  pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Főigazgató és közvetlenek, Titkárságra

  személyi asszisztens I.

  munkakör betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Általános titkársági, asszisztensi feladatok (dokumentumkezelés, vendégek fogadása, reprezentációs feladatok, levelezés magyar és idegennyelven, beérkező e-mailek és telefonok kezelése).
  2. Közreműködik a főigazgató (főigazgató-helyettes) tárgyalásainak megszervezésében, értekezletek technikai lebonyolításában. Nyilvántartja a tárgyalási határnapokat, határidőket.
  3.  A Titkárságvezető által feladatkörébe utalt nyilvántartások vezetése.
  4. Hivatalos programok koordinálása, valamint az adminisztrációs ügyek intézése
  5. Közreműködik a rendezvények és egyéb programszervezések szervezésében, lebonyolításában. A főigazgatói Titkárság működéséhez szükséges eszközök beszerzésének lebonyolítása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      • Magyar állampolgárság
      • Cselekvőképesség
      • Büntetlen előélet
      • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása     • Főiskolai végzettség
      • Nyelvismeret
      • MS Office magabiztos ismerete (Word, Excel, PowerPoint

   


  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Levéltári területen szerzett tapasztalat
      • Akkreditált iktatóprogram (DMS, Poszeidon) ismerete
      • Tízujjas gépírás


  Elvárt kompetenciák:

       - Kezdeményezőkészség és felelősségvállalás
       - Pontos, precíz munkavégzés
       - Jó stressztűrő képesség, terhelhetőség
       - Magas fokú kommunikációs készség
       - Önálló feladatmegoldási készség
       - Jó rendszerező készség
       - Gyors, kreatív gondolkodás
       - Prioritáskezelés


  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges
  - Motivációs levél.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2021.05.16.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2021.05.21.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.kozigallas.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

Oldalak