Pályázatok, beszámolók

 • Álláspályázat - Ügyviteli munkatárs

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Titkárságra

  ügyviteli munkatárs

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Érkezteti, iktatja, továbbítja a végrehajtásért felelős szervezeti egység részére az elektronikus úton érkezett iratokat.
  2. Átveszi, érkezteti, iktatja, továbbítja, postázza, kezeli, irattározza, őrzi a levéltári egységeknél készült és más szervektől érkezett iratokat.
  3. Felfekteti és vezeti az éves alapnyilvántartásokat.
  4. Kiadja és visszaveszi az iratokat.
  5. Nyilvántartja a bélyegzőket és személyi pecsétnyomókat.
  6. Távollét esetén helyettesíti a főigazgatósági asszisztenst.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Felsőfokú végzettség
  • MS Office magabiztos ismerete (Word, Excel, PowerPoint)
  • Akkreditált iktatóprogram (DMS, Poszeidon) ismerete
  • Ügyviteli munkatársi pozícióban szerzett tapasztalat
  • Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Levéltári területen szerzett tapasztalat

  Elvárt kompetenciák:

  • Kezdeményezőkészség és felelősségvállalás
  • Pontos, precíz munkavégzés
  • Jó stressztűrő képesség, terhelhetőség
  • Magas fokú kommunikációs készség
  • Önálló feladatmegoldási készség
  • Jó rendszerező készség
  • Gyors, kreatív gondolkodás
  • Prioritáskezelés

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  • Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely legkorábban a pályázat elbírálása után azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. február 15.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 20.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Rendszergazda

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján

  pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Informatikai Osztályára

  rendszergazda

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony, hat hónapos próbaidő alkalmazásával

  Foglalkoztatás jellege:

  teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  • Fő feladat az intézmény szervertermeinek, szervertermei gépparkjának felügyelete, működtetése, üzemeltetése. Naponta figyelemmel kíséri a szerverek és tartozékaiknak zavartalan működését. Az esetlegesen felmerülő hibák esetén rövid határidőn belül gondoskodik azok elhárításáról.
  • A Történeti Levéltár többi informatikus kollégájával egyeztetve ellátja a rendszergazdai feladatokat a Történeti Levéltár teljes számítógépes rendszere felett.
  • A Történeti Levéltár működési rendjével összhangban, a megfogalmazott szempontok és igények alapján részt vesz az intézmény belső számítógépes hálózatának kialakításában és működtetésében.
  • A szabályzat szerint gondoskodik a Levéltár számítógépes rendszerébe került adatok védelméről (biztonsági mentések és visszaállítások) és ezen adatok hosszú távú, biztonságos archiválásáról.
  • Rendszeres IT üzemeltetési és karbantartási feladatokat végez, gondoskodik a szerverek állapotának rendszeres ellenőrzéséről, a Levéltár virtualizációs környezetének üzemeltetéséről.
  • Felhasználói jogosultságok kezelését, adminisztrációját végzi.
  • Gondoskodik a Levéltár rendszereinek működéséhez szükséges tanúsítványok kiadásáról, kezeléséről.
  • Hibajegyek kezelését végzi, a felhasználók általános informatikai támogatása mellett.
  • Gondoskodik a Levéltár honlapjainak folyamatos üzemeltetéséről.
  • Közreműködik a Levéltár által üzemeltetett adatbáziskezelő rendszer szabályszerű üzemeltetésében.
  • Kapcsolatot tart a Levéltár IT működéséhez szükséges külsős szakértőkkel (internet szolgáltató, levelező szerver szolgáltató, tűzfal, mentés és visszaállítás, virtualizáció, szerver üzemeltetés)
  • Gondoskodik az intézmény munkatársai számára a kijelölt gépeken a folyamatos Internet-hozzáférésről, illetve az elektronikus levelezés lehetőségéről.
  • Javaslatot tesz az üzemeltetéshez szükséges szoftver‑ és hardverelemek beszerzésére, illetve véleményezi azokat. Szükséges mértékben figyelemmel kíséri a hardver- és szoftverpiac fejlődését, az anyagi lehetőségek ismeretében javaslatot tesz új számítástechnikai beszerzésekre, fejlesztésekre.
  • Igény szerint részt vesz a Történeti Levéltár munkatársainak belső számítógépes oktatásában.
  • Rendszeresen részt vesz belső auditok szervezésében, lefolytatásában és közreműködik azokban.
  • Felderíti az intézmény informatikai biztonságát fenyegető hardver, szoftver és emberi tényezőket, azok elhárítására javaslatokat tesz.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
  • szakirányú végzettség.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • egyetemi vagy főiskolai szintű informatikai szakon szerzett szakképzettség,
  • CMS rendszerek ismerete, webszerver üzemeltetési tapasztalat,
  • Linux, Microsoft szerver üzemeltetési ismeretek,
  • szerver infrastruktúrák telepítése és konfigurációja,
  • adatmentés és visszaállítási folyamatokban szerzett tapasztalat,
  • monitoring rendszer üzemeltetési tapasztalat,
  • logelemző rendszer üzemeltetési tapasztalat,
  • hálózati adminisztrációs tapasztalat,
  • adatbázis telepítés és felügyeleti tapasztalat,
  • virtualizáció és konténerizáció tapasztalat,
  • szakmai angol nyelvismeret.

  Elvárt kompetenciák:

  • pontos, precíz munkavégzés,
  • terhelhetőség,
  • önállóság,
  • megbízhatóság.

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Europass típusú, fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2024. március 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 28.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár főigazgatója dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 09.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Analitikus könyvelő

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

  Pénzügyi és Számviteli Osztályra

  analitikus könyvelő

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Teréz krt. 13.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1. Analitikus könyvelés (immateriális javak, tárgyi eszközök, anyag- és készlet nyilvántartás) a Forrás.Net programmal;
   1. beruházások/beszerzések nyilvántartásba vétele,
   2. beruházások aktiválása,
   3. eszköz mozgatások naprakész nyilvántartása,
   4. havi/éves zárási feladatok előkészítése,
   5. feladás készítése a készlet és tárgyi eszköz állományváltozásáról a negyedéves mérlegjelentésekhez és a beszámolóhoz,
   6. ellenőrző és összesítő kimutatások készítése.
  2. Adatszolgáltatás teljesítése az MNV Zrt. és a KSH felé az állami vagyon alakulásáról.
  3. Részvétel az negyedéves/éves beszámoló (mérleg és eredménykimutatás) elkészítésében.
  4. Leltározási és selejtezési eljárás előkészítésében, lebonyolításában és kiértékelésében való részvétel, a leltár eredményének rögzítése.
  5. Forrás.Net program analitikához kapcsolódó törzsadatok karbantartása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Érettségi és közgazdasági-, vagy pénzügyi-számviteli szakképzettség
  • Legalább 1-3 év pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Forrás.Net ügyviteli rendszer program ismerete
  • Költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

  Elvárt kompetenciák:

  • Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
  • Kiváló szintű kommunikációs készség

  Amit kínálunk:

  • versenyképes fizetés
  • cafeteria
  • biztos munkahely, teljes munkaidős munkaviszony
  • családias légkör

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Fényképes önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • Nyilatkozat a büntetlen előéletről
  • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

  Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 31.

  A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 09.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Pénzügyi főmunkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára

  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

  Pénzügyi és Számviteli Osztályra

  pénzügyi főmunkatárs

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozott idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Teréz krt. 13.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  • Kötelezettségvállalások nyilvántartása a Forrás.NET ügyviteli programban.
  • A számlák, szerződések, teljesítési igazolások számszaki és tartalmi ellenőrzése.
  • A számlák és a kincstári eAdat Rendszeren keresztül előállt állományok (személyi juttatások) átutalása a MÁK Számlavezető Rendszeren keresztül.
  • A napi kiadási és bevételi anyag összeszerelése a kincstári értesítővel (számlakivonat), a könyveléshez történő előkészítése.
  • A kiadások és a bevételek ERA rendezése, egyeztetése a Kincstárral és a főkönyvi könyvelővel.
  • Havi könyvelési egyeztetés a főkönyvi könyvelővel.
  • Adatszolgáltatások készítése a kötelezettségvállalásokról negyedéves mérlegjelentésekhez, éves beszámolóhoz és a vezetői munkához.
  • A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok változásának folyamatos figyelése, a naprakész ismeretek érdekében.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Érettségi és közgazdasági, vagy pénzügyi-számviteli szakképzettség
  • Legalább 1-3 év pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Forrás Net. ügyviteli rendszer program ismerete
  • MÁK KKVTR/IFMIS rendszer ismerete
  • MÁK SZR rendszer ismerete
  • Költségvetési szervnél hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

  Elvárt kompetenciák:

  • Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
  • Kiváló szintű kommunikációs készség

  Amit kínálunk:

  • versenyképes fizetés
  • cafeteria
  • biztos munkahely, teljes munkaidős munkaviszony
  • családias légkör

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Fényképes önéletrajz
  • Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata
  • Nyilatkozat a büntetlen előéletről
  • Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez
  • Az álláshely a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2024. január 31.

  A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2024. február 09.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Levéltáros I.

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az
  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Levéltári Főosztály Iratfeldolgozó és Állományvédelmi Osztályra
  levéltáros I.

  álláshely betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) Gondoskodik a levéltár illetékességi körébe és gyűjtőkörébe tartozó levéltári anyagok átvételéről, biztonságos, szakszerű őrzéséről, kialakított rendjének fenntartásáról, illetve erre nézve javaslatot tesz.
  2) A jogszabályi előírásoknak megfelelően vezeti a levéltári anyaggal kapcsolatos nyilvántartásokat.
  3) A rendezési, selejtezési munkákhoz tervet készít. Éves szakmai munkatervének megfelelően rendezési, selejtezési, segédletkészítési és állományrevíziós munkákat végez.
  4) Az iratok maradandó értékűnek nyilvánításával kapcsolatban szaktanácsot adhat.
  5) Elősegíti az iratanyag tudományos és művelődési célú feldolgozását. Részt vesz a szakmai munkával kapcsolatos felmérésekben, elemzésekben, adatgyűjtésekben.
  6) A Levéltár, illetve a főosztály munkaterve szerint végzi a személyére meghatározott tudományos, kutató, forrásfeltáró és publikáló tevékenységet, részt vesz módszertani kiadványok, publikálásra kerülő segédletek elkészítésében.
  7) A levéltári anyag védelmében, annak állapotának figyelembevételével javaslatot tesz restaurálásra, fertőtlenítésre, illetve egyéb állományvédelmi célú beavatkozásra.
  8) A biztonsági vezetői feladatokat ellátó titkárságvezetővel együttműködve felülvizsgálatra előkészíti a minősített iratokat.
  9) Állampolgári kérésre, a főigazgatói döntésnek megfelelően közreműködik adatok törlésében, helyesbítésében, zárolásában.
  10) Közreműködik az iratanyag tematikus feltárásában, a Levéltár tudományos feltáró munkájában.
  11) A levéltári munka során feltárt iratanyagból az ismeretlen adatokat beviszi a számítógépes adatbázisba, a hiányos adatokat pontosítja.
  12) Évente munkatervjavaslatot, illetve az év végén beszámolót készít az osztályvezető számára.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:
  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása,
  - Egyetemi végzettség: bölcsészettudományi végzettség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
  - Levéltáros, történész, középiskolai történelemtanári végzettség
  - Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
  - Informatikai ismeretek

  Elvárt kompetenciák:
  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság
  - Problémamegoldó képesség, kezdeményező készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:
  Az álláshely legkorábban 2024. február 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 22.

  A pályázatok benyújtásának módja:
  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2024. január 22.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

  Adatvédelmi tájékoztató a Levéltár honlapján megtalálható.

 • Álláspályázat - Pénzügyi főmunkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

  Pénzügyi és Számviteli Osztályra

  pénzügyi főmunkatárs

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozott idejű közszolgálati jogviszony (2023. december 01 – 2024. szeptember 30.)
                         
  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Teréz krt. 13.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, gépi adatfeldolgozás a Forrás.NET ügyviteli programban. A folyamat figyelemmel kísérése, a keletkezett dokumentumok rendezése.
  2) A számlák, szerződések, teljesítési igazolások számszaki és tartalmi ellenőrzése, az átutalások lebonyolítása a MÁK Számlavezető Rendszeren keresztül.
  3) A kiadások és a bevételek ERA rendezése, egyeztetése a Kincstárral és a főkönyvi könyvelővel.
  4) Kötelezettségvállalásokról adatszolgáltatás készítése a negyedéves mérlegjelentésekhez, beszámolóhoz, vezetői munkához.
  5) A kincstári eAdat Rendszeren keresztül előállt állományok (személyi juttatások) utalása a humánpolitikai osztállyal történt egyeztetés után.
  6) A napi kiadási és bevételi anyag összeszerelése a kincstári értesítővel (számlakivonat), a könyveléshez történő előkészítése.
  7) Havi könyvelési egyeztetés a főkönyvi könyvelővel.
  8) A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok változásának folyamatos figyelése, a naprakész ismeretek érdekében.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Főiskola. Közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés szakképzettséggel
  - Legalább 1-3 év pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Forrás Net. ügyviteli rendszer program ismerete
  - MÁK KKVTR/IFMIS rendszer ismerete
  - MÁK SZR rendszer ismerete
  - Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

  Elvárt kompetenciák:

  - Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
  - Kiváló szintű kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 

  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. november 22.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2023. november 30.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Pénzügyi főmunkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

  Pénzügyi és Számviteli Osztályra

  pénzügyi főmunkatárs

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Teréz krt. 13.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, gépi adatfeldolgozás a Forrás.NET ügyviteli programban. A folyamat figyelemmel kísérése, a keletkezett dokumentumok rendezése.
  2) A számlák, szerződések, teljesítési igazolások számszaki és tartalmi ellenőrzése, az átutalások lebonyolítása a MÁK Számlavezető Rendszeren keresztül.
  4) A kiadások és a bevételek ERA rendezése, egyeztetése a Kincstárral és a főkönyvi könyvelővel.
  5) Kötelezettségvállalásokról adatszolgáltatás készítése a negyedéves mérlegjelentésekhez, beszámolóhoz, vezetői munkához.
  6) A kincstári eAdat Rendszeren keresztül előállt állományok (személyi juttatások) utalása a humánpolitikai osztállyal történt egyeztetés után.
  7) A napi kiadási és bevételi anyag összeszerelése a kincstári értesítővel (számlakivonat), a könyveléshez történő előkészítése.
  8) Havi könyvelési egyeztetés a főkönyvi könyvelővel.
  9) A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok változásának folyamatos figyelése, a naprakész ismeretek érdekében.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Főiskola. Közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés szakképzettséggel
  - Legalább 1-3 év pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Forrás Net. ügyviteli rendszer program ismerete
  - MÁK KKVTR/IFMIS rendszer ismerete
  - MÁK SZR rendszer ismerete
  - Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

  Elvárt kompetenciák:

  - Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
  - Kiváló szintű kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 

  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 23.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 28.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Könyvtáros

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Tudományos Főosztály Kutatási Osztályra

  könyvtáros

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) Ellátja a könyvtár rendeltetésszerű működtetését, az ezzel kapcsolatos feladatok (olvasószolgálat, könyvvásárlás, nyilvántartások) végrehajtását.
  2) Gyűjti és rendszerezi a levéltár munkatársainak tudományos publikációinak jegyzékét, folyamatosan frissíti, bővíti az Állambiztonsági bibliográfiát.
  3) Ellátja az Magyar Tudományos Művek Tára ÁBTL-adminisztrátori feladatait.
  4) Közreműködik a főosztály oktatási-, és közművelődési programjainak lebonyolításában

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Egyetemi végzettség, bölcsészettudományi, könyvtár szakos diploma
  - Középfokú nyelvvizsga

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Meglévő szakmai gyakorlat
  - A közgyűjteményi adatbázisok kezelésében való jártasság
  - Közművelődési intézményekben szerzett tapasztalat
  - A könyvtári informatika világában való tájékozottság
  - A könyvtárosi szakmai közéletben való részvétel

  Elvárt kompetenciák:

  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Terhelhetőség
  - Önállóság, megbízhatóság
  - Kooperatív képesség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, esetleges publikációs jegyzék
  - Iskolai végzettséget és nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata.
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről. 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzban és annak mellékleteiben foglalt személyes adatok kezeléséhez.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja: 2023. szeptember 15.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 31.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Pénzügyi főmunkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály

  Pénzügyi és Számviteli Osztályra

  pénzügyi főmunkatárs

  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:

  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:

  1067 Budapest, Teréz krt. 13.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) A kötelezettségvállalásokkal kapcsolatos nyilvántartási feladatok, gépi adatfeldolgozás a Forrás.NET ügyviteli programban. A folyamat figyelemmel kísérése, a keletkezett dokumentumok rendezése.
  2) A számlák, szerződések, teljesítési igazolások számszaki és tartalmi ellenőrzése, az átutalások lebonyolítása a MÁK Számlavezető Rendszeren keresztül.
  4) A kiadások és a bevételek ERA rendezése, egyeztetése a Kincstárral és a főkönyvi könyvelővel.
  5) Kötelezettségvállalásokról adatszolgáltatás készítése a negyedéves mérlegjelentésekhez, beszámolóhoz, vezetői munkához.
  6) A kincstári eAdat Rendszeren keresztül előállt állományok (személyi juttatások) utalása a humánpolitikai osztállyal történt egyeztetés után.
  7) A napi kiadási és bevételi anyag összeszerelése a kincstári értesítővel (számlakivonat), a könyveléshez történő előkészítése.
  8) Havi könyvelési egyeztetés a főkönyvi könyvelővel.
  9) A munkaköréhez kapcsolódó jogszabályok változásának folyamatos figyelése, a naprakész ismeretek érdekében.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.                       

  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Főiskola. Közgazdasági szakképesítés, vagy pénzügyi-számviteli szakképesítés szakképzettséggel
  - Legalább 1-3 év pénzügyi-számviteli szakmai tapasztalat

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Forrás Net. ügyviteli rendszer program ismerete
  - MÁK KKVTR/IFMIS rendszer ismerete
  - MÁK SZR rendszer ismerete
  - Államháztartási mérlegképes könyvelői végzettség

  Elvárt kompetenciák:

  - Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
  - Kiváló szintű kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:
  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 

  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:

  Az álláshely legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. augusztus 07.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2023. augusztus 21.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Főigazgatósági asszisztens

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 27. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet az


  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
  Titkárságra


  főigazgatósági asszisztens
  álláshely betöltésére

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozott idejű közszolgálati jogviszony (Előreláthatólag 2023. augusztus 07-től  – 2025. augusztus 06-ig GYED-en lévő munkatárs helyettesítésére)
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  Az álláshelyen ellátandó feladatok:

  1) Feladatait az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatójának iránymutatása alapján, a titkárságvezető közvetlen alárendeltségében látja el.
  2) Közreműködik a főigazgató és a főigazgató-helyettes tárgyalásainak megszervezésében, technikai lebonyolításában. Nyilvántartja a tárgyalási határnapokat, határidőket.
  3) Ellátja a Titkárság napi működése során adódó feladatokat.
  4) Részt vesz a levéltár szakmai és sajtókapcsolatainak építésében, nyilvános rendezvényeinek és sajtókommunikációjának koordinálásában.
  5) Közreműködik a Levéltár rendezvényeinek előkészítésében és lebonyolításában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:
  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. CVII. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Felsőfokú végzettség
  - MS Office magabiztos ismerete (Word, Excel, PowerPoint)
  - Nemzetbiztonsági ellenőrzés lefolytatása

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  - Levéltári területen szerzett tapasztalat
  - Akkreditált iktatóprogram (DMS, Poszeidon) ismerete
  - Asszisztensi pozícióban szerzett tapasztalat
  - Aktív, legalább középszintű angol nyelvtudás (írásban és szóban egyaránt)

  Elvárt kompetenciák:

  - Kezdeményezőkészség és felelősségvállalás
  - Pontos, precíz munkavégzés
  - Jó stressztűrő képesség, terhelhetőség
  - Magas fokú kommunikációs készség
  - Önálló feladatmegoldási készség
  - Jó rendszerező készség
  - Gyors, kreatív gondolkodás
  - Prioritáskezelés

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  Az álláshely betölthetőségének időpontja:
  Az álláshely legkorábban 2023. augusztus 07-től tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2023. július 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2023. július 28.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

Oldalak