Pályázatok, beszámolók

 • Álláspályázat - Üzemeltetési főelőadó munkatárs

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         

  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1)
  bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába
  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Üzemeltetési és Biztonsági Osztály

  üzemeltetési főelőadó

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:

  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  1. Felméri és beszerzi a Levéltár működéséhez szükséges anyagi - technikai eszközöket.
  2. Vezeti a raktári nyilvántartásokat.
  3. Részt vesz a leltározási, rovancsolási és anyagselejtezési feladatok végrehajtásában.
  4. Felügyeli az épületgépészeti berendezéseket. (kazán, klíma, lift stb.)
  5. Gondoskodik az udvar és az utca rendben tartásáról (locsolás, seprés, hóeltakarítás, stb.)
  6. Elvégzi az épületen belüli kisebb javításokat.
  7. Felügyeli és ellenőrzi a Levéltár épületét takarítók munkáját.
  8. Köteles részt venni a munkaidőn túl bekövetkezett üzemzavarok elhárításában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

      • Magyar állampolgárság,
      • Cselekvőképesség,
      • Büntetlen előélet,
      • Középiskolai/gimnáziumi végzettség,
      • B típusú jogosítvány, gépjárművezetői gyakorlat


  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  -   Általános épületgépészeti ismeretek,
  -   OKJ kazánfűtő végzettség

  Elvárt kompetenciák:

      • Pontos, precíz munkavégzés,
      • Terhelhetőség,
      • Önállóság,
      • Jó kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  - iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - nyilatkozat a büntetlen előéletről, 
  - hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.


  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. november 15.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. november 20.
  A pályázati kiírás további közzétételének helye:

  http://admin.kozigallas.gov.hu
  www.profession.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Üzemeltetési főelőadó munkatárs

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába

  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Üzemeltetési és Biztonsági Osztály

  aüzemeltetési főelőadó

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  1. Felméri és beszerzi a Levéltár működéséhez szükséges anyagi - technikai eszközöket.
  2. Vezeti a raktári nyilvántartásokat.
  3. Részt vesz a leltározási, rovancsolási és anyagselejtezési feladatok végrehajtásában.
  4. Felügyeli az épületgépészeti berendezéseket. (kazán, klíma, lift stb.)
  5. Gondoskodik az udvar és az utca rendben tartásáról (locsolás, seprés, hóeltakarítás, stb.)
  6. Elvégzi az épületen belüli kisebb javításokat.
  7. Felügyeli és ellenőrzi a Levéltár épületét takarítók munkáját.
  8. Köteles részt venni a munkaidőn túl bekövetkezett üzemzavarok elhárításában.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • OKJ kazánfűtő végzettség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Általános épületgépészeti ismeretek,
  • Terhelhetőség,
  • Önállóság,
  • Jó kommunikációs készség

  Elvárt kompetenciák:

  • Általános épületgépészeti ismeretek,
  • Terhelhetőség,
  • Önállóság,
  • Jó kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2019. november 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. október 15.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. október 25.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye:
  http://admin.kozigallas.gov.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Számítógépes adatrögzítő munkatárs

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Informatikai Osztályra

  számítógépes adatrögzítő

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  A levéltárban őrzött iratok számítógépes feldolgozása, számítógépes rendezése, digitalizálása, ezzel kapcsolatban végzett számítógépes adatrögzítés, adatbázis-építés. A levéltári iratok kezelésével, rendezésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság
  • Cselekvőképesség
  • Büntetlen előélet
  • Középiskola/gimnázium,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • Felhasználói szintű MS Windows NT/2000/XP,
  • Alap szintű számítógépes képfeldolgozói

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szerzett szakképzettség,
  • Helyismerettel rendelkezik.

  Elvárt kompetenciák:

  • Magas szintű precizitás,
  • Kiváló problémamegoldó képesség,
  • Monotóniatűrés,
  • Terhelhetőség.

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • Fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  • Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör a pályáztok elbírálását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 8.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár főigazgatója dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 13.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Adatrögzítő munkatárs

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Levéltári Főosztály Iratfeldolgozó és Állományvédelmi Osztály

  adatrögzítő

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  • adatrögzítés,
  • a Levéltár iratainak számítógépes feldolgozása,
  • névmutatózás,
  • részt vesz a levéltári iratanyag állományvédelmi feladataiban.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  • magyar állampolgárság,
  • számítógépes ismeretek.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat,
  • cselekvőképesség,
  • büntetlen előélet,
  • középiskolai/gimnáziumi végzettség.

  Elvárt kompetenciák:

  • pontos, precíz munkavégzés,
  • terhelhetőség,
  • monotóniatűrés,
  • önállóság,
  • megbízhatóság.

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  • fényképes, részletes szakmai önéletrajz,
  • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  • nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  • hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  • nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2019. szeptember 02. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. augusztus 25.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár főigazgatója dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 31.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Főigazgató és közvetlenek
  Titkárságon

  ügyviteli/titokvédelmi főelőadó

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  1. Átveszi, nyilvántartja, továbbítja, postázza, kezeli, irattározza, őrzi a levéltári egységeknél készült és más szervektől érkezett iratokat.
  2. Felfekteti és vezeti az éves alapnyilvántartásokat.
  3. Naprakészen vezeti a minősítésre, betekintésre jogosultak nyilvántartását.
  4. Kiadja és visszaveszi az iratokat.
  5. Nyilvántartja a bélyegzőket és személyi pecsétnyomókat.
  6. A 3 hónapon túl kintlevő iratokat külön nyilvántartja és erről közvetlen vezetőjét tájékoztatja.
  7. A minősítés felülvizsgálatára átvett iratokról jegyzéket készít, azt felülvizsgálat után továbbítja a megfelelő szervhez.
  8. Végrehajtja a titokvédelmi jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott, az iratkezelést és a titokvédelmet érintő feladatokat. Ennek keretében ellátja a  titkos ügykezelői feladatokat is.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság,
  - Cselekvőképesség,
  - Büntetlen előélet,
  - Középfokú képesítés

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Titkos ügykezelői vizsga megléte
      • Számítógépes ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

      • Pontos, precíz munkavégzés
      • Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok(ok) másolata, nyilatkozat a büntetlen előéletről. Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez. Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2019. július 01-től tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 21.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Szabó István humánpolitikai osztályvezető részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 30.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Pénzügyi munkatárs

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály

  pénzügyi munkatárs

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  3. számú melléklet: 66. Költségvetési feladatkör

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  1. Készpénzes számlák ellenőrzése, a Számviteli törvény és vonatkozó jogszabályok betartásával. Iktatás, kontírozás, számlák kifizetése a Forrás.net rendszer alkalmazásával.
  2. Belföldi és külföldi kiküldetések elszámolása.
  3. A Levéltár dolgozói részére jóváhagyott egyéb költségtérítés címén (szemüveg, illetményelőleg, segély) kifizetésre történő intézkedés előkészítése.
  4. Havi pénztári zárás alkalmával egyeztetés a főkönyvi könyvelővel, ERA rendezés a Kincstár felé.
  5. Vezetői reprezentáció kiosztása, számlákkal történő elszámolása, analitikus nyilvántartása
  6. Munkáltatói kölcsön (lakásvásárlás) OTP felé intézése, analitikus nyilvántartása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság,
  - Cselekvőképesség,
  - Büntetlen előélet,
  - középfokú képesítés, közgazdasági szakképzettség,
  - államháztartás területén szerzett könyvelési gyakorlat - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  - jogszabályok naprakész ismerete.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Forrás program ismerete

  Elvárt kompetenciák:

      • Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
      • Kiváló szintű kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat a büntetlen előéletről. Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázat kiírását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. június 20.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Rab Józsefné pénzügyi és számviteli osztályvezető részére: rab.jozsefne@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 25.

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Álláspályázat - Iratelőkészítő referens

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Levéltári Főosztály Kutatást Előkészítő Osztály

  iratelőkészítő referens

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  - Az iratanyag kutatók számára történő előkészítése.
  - Iratok tartalmi feltárása.
  - A levéltár kutatótermi felügyeletének ellátása.
  - A kutatószolgálati adminisztráció vezetése.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság
  - Cselekvőképesség
  - Büntetlen előélet
  - Történelem vagy levéltár szakos egyetemi végzettség

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      - Levéltári vagy irattári területen szerzett tapasztalat
      - Számítógépes ismeretek

  Elvárt kompetenciák:

     - Pontos, precíz munkavégzés
     - Terhelhetőség
     - Önállóság, megbízhatóság

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  - Fényképes, részletes szakmai önéletrajz
  - Iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata,
  - Nyilatkozat a büntetlen előéletről,
  - Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez,
  - Nyilatkozat annak tudomásul vételéről, hogy az állás betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzés szükséges.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban 2019. június 01. napjától tölthető be.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 15.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére: szaboi@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

  A pályázatok alapján kiválasztott jelentkezők személyes interjún vesznek részt. A kinevezésről a Levéltár Főigazgatója dönt.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 31.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.abtl.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu honlapon szerezhet.

 • Álláspályázat - Pénzügyi munkatárs

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára
                         
  a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

  Gazdasági és Üzemeltetési Főosztály Pénzügyi és Számviteli Osztály

  pénzügyi munkatárs

  munkakör betöltésére.

  A közszolgálati jogviszony időtartama:
  Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony
                         
  Foglalkoztatás jellege:
  Teljes munkaidő

  A munkavégzés helye:
  1067 Budapest, Eötvös utca 7.

  A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkör:

  3. számú melléklet: 66. Költségvetési feladatkör

  A munkakörhöz tartozó fő tevékenységi körök :

  1. Készpénzes számlák ellenőrzése, a Számviteli törvény és vonatkozó jogszabályok betartásával. Iktatás, kontírozás, számlák kifizetése a Forrás.net rendszer alkalmazásával.
  2. Belföldi és külföldi kiküldetések elszámolása.
  3. A Levéltár dolgozói részére jóváhagyott egyéb költségtérítés címén (szemüveg, illetményelőleg, segély) kifizetésre történő intézkedés előkészítése.
  4. Havi pénztári zárás alkalmával egyeztetés a főkönyvi könyvelővel, ERA rendezés a Kincstár felé.
  5. Vezetői reprezentáció kiosztása, számlákkal történő elszámolása, analitikus nyilvántartása.
  6. Munkáltatói kölcsön (lakásvásárlás) OTP felé intézése, analitikus nyilvántartása.

  Jogállás, illetmény és juttatások:

  A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény, valamint az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.
                         
  Pályázati feltételek:

  - Magyar állampolgárság,
  - Cselekvőképesség,
  - Büntetlen előélet,
  - középfokú képesítés, közgazdasági szakképzettség,
  - államháztartás területén szerzett könyvelési gyakorlat - legalább        - 1-3 év szakmai tapasztalat,
  - jogszabályok naprakész ismerete.

  A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

      • Forrás program ismerete

  Elvárt kompetenciák:

      • Magas szintű analitikus képesség, precizitás, terhelhetőség
      • Kiváló szintű kommunikációs készség

  A pályázat részeként benyújtandó dokumentumok:

  Fényképes, részletes szakmai önéletrajz, nyilatkozat a büntetlen előéletről. Hozzájáruló nyilatkozat a benyújtott önéletrajzába és annak mellékleteibe foglalt személyes adatok kezeléséhez.

  A munkakör betölthetőségének időpontja:

  A munkakör legkorábban a pályázat kiírását követően azonnal betölthető.

  A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 6.

  A pályázatok benyújtásának módja:

  Elektronikus úton Rab Józsefné pénzügyi és számviteli osztályvezető részére: rab.jozsefne@abtl.hu e-mail címre.

  A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 13.

  A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  www.kozigallas.hu, www.abtl.hu, www.profession.hu

  A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.abtl.hu  honlapon szerezhet.
   

 • Szakmai beszámoló az állományvédelmi tevékenységhez elnyert támogatás felhasználásáról

  Szakmai beszámoló az állományvédelmi tevékenységhez elnyert támogatás felhasználásáról (pályázati azonosító: 204133/00259)

  Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára állományvédelmi műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére 2017. október 10-én a 204133/00259. azonosító  számon pályázatot nyújtott be a Nemzeti Kulturális Alaphoz. A Közgyűjtemények Kollégiuma a benyújtott pályázatot 345.227 Ft összegben támogatta.

  A restauráló műhely a rendelkezésre álló összegből a pályázatnak megfelelően az alábbi termékeket szerezte be közel azonos összegben, mely az alábbiakban részletesen bemutatásra kerül.


  A beszerzésre került állományvédelmi eszközök és anyagok listája

  DragonLabMS-PA- mágneses keverő 38.087 Ft/db 2db 76.175 Ft
  Bosch TLB5000 szárazvasaló 5.297 Ft/db 4db 21.190 Ft
  pH Fix indikátorcsík 4.918 Ft/db 2db 9.835 Ft
  Puffer oldat pH 4.00, 4.070 Ft/db 1db 4.069 Ft
  Puffer oldat pH 7.00, 4.070 Ft/db 1db 4.069 Ft
  Petroléter 60-80 2.794 Ft/l 10db 27.940 Ft
  Panorama I. albumlap 35mm-es negatívnak 16.777 Ft/100db 5db 83.884 Ft
  Panorama I albumlap 3 vízszintes zseb 12.573 Ft/100db 1db 12.573 Ft
  Pad papírtasak  10*15-ös 3.578 Ft/100db 4db 14.311 Ft
  Pad papírtasak  13*18-as 4.898 Ft/100db 3db 14.695 Ft
  Focal I diadoboz szett 5.687 Ft/szett 1db 5.687 Ft
  Prizma II fotódoboz 7.230 Ft/db 10db 72.301 Ft
  Szállítási költség 1 alkalommal     2.540 Ft
  Összesen:     349.269 Ft

  A tervezett költségek szinte teljes egészében megegyeznek a kiadásokkal, a vasalók megvásárlását azonban kedvezőbb áron sikerült megvalósítani, így lehetőség nyílt arra, hogy Pad papírtasakból az eredetileg tervezett mennyiségen felül plusz egy csomag (100db/csomag), így 300 helyett 400 darab Pad papírtasak került beszerzésre. A megpályázott eszközök és anyagok maradéktalanul beszerzésre kerültek, a tervezett és megvalósult munka aránya 100 %-os.

  A Történeti Levéltárban őrzött 20. századi, modern kori iratok fennmaradásának egyik legsúlyosabb problémája a levéltári források egyik adathordozójának, a papírnak a savassága, vagyis rendkívül alacsony pH-értéke. Az állományvédelmi feladatok között elsődlegesnek tekinti a Levéltár az iratok életének meghosszabbítását. A cél a romlási folyamat megállítása, melynek érdekében az iratok tömeges savtalanítása folyamatosan zajlik. Az iratanyag savtalanítása, restaurálása mellett kiemelten fontos teendő a savtalanítási folyamat eredményességének ellenőrzése. Ennek a feladatnak megkönnyítésére vásárolt 2 darab DragonLab MS-PA- mágneses keverő lehetővé teszi, hogy állandó körülmények között, megbízható méréseket lehessen végezni.

  1. fotó pH-mérés előkészítése 2. fotó pH-mérés eredménye

  Összehasonlító vizsgálatnál a kezeletlen és a kezelt tesztpapír pH-jának mérése történik. Ebben az esetben fontos, hogy a mérések azonos körülmények között és azonos ideig történjenek. A pontosabb és biztonságosabb mérési eredmény érdekében beszerzett kalibráló folyadékok is a hiteles mérési eredményeket szolgálják. A pH-Fix indikátor csík többek között a savtalanító folyadék gyors ellenőrzésére ad lehetőséget és ezzel segíti a restaurátor munkáját.

  A gyűrött és tépett iratok simítására használt vasalók a folyamatos munkavégzés miatt nagy igénybevételnek vannak kitéve.

  3. fotó gyűrött és tépett irat vasalása

  A BOSCH TLB5000 száraz vasaló egyszerű kezelhetősége és megfelelő minősége miatt kiváló segédeszköznek tekinthető a mindennapi munkában. Előnyei közé sorolható, hogy súlyát tekintve nem túlzottan nehéz és talpa is könnyen tisztítható. Ezek az eszközök hosszabb távon működtethetők és biztosítják a precíz munkavégzést.

  A Történeti Levéltárban a különböző dossziékban található fotóknak nagy részét a 20. század második felében divatos áttetsző ragasztócsíkkal, azaz celluxszal rögzítették. Ennek eltávolítása mindenképpen fontos a fotók minél jobb állapotának megőrzése miatt. A tervnek megfelelően, több mint 1700 fotó esetében történt meg a fotó tisztítása, javítása, a cellux csíkok (a hordozó műanyag és a ragacsos ragasztóanyag) leoldása.

  4. fotó Celluxszal rögzített fényképek 5. fotó Cellux eltávolítás

   

  6. fotó Megtisztított, borítékolt fényképek

  A 20. századi papírok esetében a restaurátori munkában visszatérő probléma a cellux ragasztók eltávolítása. A fotók tisztítására, a cellux ragasztófoltok eltávolítására használt Petroléter oldószer elengedhetetlen kelléke ennek a folyamatnak. Használatával megakadályoztuk, hogy a ragasztó maradványok miatt a fotók összeragadjanak és ezáltal elkerültük, hogy felületük ilyen módon sérüljön, károsodjon.

  A fotó negatívok és pozitívok valamint a kisebb tárgyak állományvédelmi szempontból megfelelő tárolásának megoldása érdekében történt speciális, fotók és fotónegatívok tárolására alkalmas minőségi tároló anyagok megvásárlása. A Prizma fotódobozok elválasztó és kitöltő elemekkel különböző méretű részekre oszthatók, a fotókat ennek megfelelően méret szerint, egyenként Pad papírtasakba csomagolva helyeztük el.

  7. fotó Fényképek csomagolása papírtasakba 8. fotó Prizma dobozokba helyezett fényképek

   A Prizma dobozok a fotókon kívül egyéb kisebb méretű tárgyak jól elkülöníthető tárolására is alkalmazhatóak, felhasználásuk folyamatos.
  Ezek a speciális tároló anyagok kiválóan hasznosíthatóak az újonnan megépült fotóraktárunkban, mely annak érdekében jött létre, hogy azok a fotóanyagok, melyek mostanáig a dossziékban egymásra ragasztva, összecelluxozva, vagy egymás tetején dörzsölődve helyezkedtek el – ezáltal lehetőséget adva a karcolódásra, szakadásra, összeragadásra, – mostantól kiemelve a dossziéból, kifejezetten fotók tárolására alkalmas körülmények között legyenek elhelyezve. A fotóraktár polcrendszerének kialakítása még folyamatban van, ezért a fotók áthelyezése és átcsomagolása fokozatosan fog megtörténni. A fényképek állományvédelmi szempontból megfelelő elhelyezésére a pályázat során megvásárolt tároló anyagok, dobozok kiváló lehetőséget nyújtanak.

  9. fotó Dobozba és papírtasakba helyezett fényképek

  A dossziék feldolgozása során folyamatosan kerülnek elő – pl. tekercsben a lapok között, borítékban elhelyezett - mikrofilmek vagy filmnegatívok, amelyeknek a dossziéban történő tárolása nem megfelelő, mert karcolódását, sérülését teszi lehetővé, emellett rosszul áttekinthető és nehezen kezelhető. A 35mm-es fotó negatívok kiemelése folyamatosan zajlik, a Panorama albumlapban 7 sorban soronként 6 filmkocka helyezhető el.

  10. fotó Negatívok tárolása

  A Panorama albumlap másik változata laponként 2-4 fénykép biztonságos tárolására alkalmas és használatával a megfelelő fotódobozba lefűzve pormentesen, könnyen kezelhetően és áttekinthetően tárolhatóak a fényképek.
  A restaurátori munka során újabb tárgytípusok, például érdemérmek, noteszok, könyvek, naplók, zászlók, diafilmek vagy lemezek biztonságos, a tárgytípusnak megfelelő tárolására van folyamatosan igény. A tárgyak kiemelése pontos adminisztrációval történik és ezekben a dobozokban könnyen, elkülöníthetően és áttekinthetően történik a tárolásuk. Mindehhez a megvásárolt dobozok és csomagolóanyagok, a Prizma fotódoboz és a Focal diadoboz szett, a Pad papírtasakok és Panorama albumlapok egyaránt tökéletes és biztonságos csomagolási lehetőséget jelentenek.


  Budapest, 2018. október 26.

   

  Szabó Erzsébet Vörös Géza
  restaurátor főosztályvezető

              

 • PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A LEVÉLTÁR FŐIGAZGATÓ-HELYETTESI TISZTSÉGÉNEK BETÖLTÉSÉRE

   

  Megjelent a Főigazgató-helyettesi pályázat kiírása

   

Oldalak